K lidem vlídně,
na problémy
bez kompromisu

Mgr. Petra Thiel
advokátka

Jsem vaše spolehlivé
a srozumitelné spojení se světem práva

Pomáhám nejčastěji firmám a podnikatelům.
Ale obrátit se na mne můžete, i když jste soukromá osoba.

Advokátka
pro firmy a podnikatele

Jednorázová
spolupráce

Firmám a podnikatelům, kteří právní služby využijí jen občas, jsem k dispozici pro jednorázové spolupráce. Připravit či zkonzultovat smlouvu, poradit se, jak na vymožení pohledávky či exekuci a podobně. 

Cenu určuji pro každou jednotlivou spolupráci zvlášť na základě náročnosti a objemu práce.

Dlouhodobá
spolupráce

Poptáváte právní služby pravidelně nebo ve větším objemu? Budu vaší firemní advokátkou. Dlouhodobě. Poznám vaši firmu do hloubky a společně pro ni vytvoříme zdravé právní podhoubí. 

V tomto typu spolupráce nabízím kromě projektového nacenění také hodinové balíčky či paušály.

K dispozici je vám i široká síť mých kontaktů na špičkové odborníky, především soudní znalce, účetní a daňové poradce, překladatele, soudní exekutory a notáře.

Advokátka
pro soukromé osoby

Nemovitosti

Minimalizuji rizika. Poradím, sepíšu, případně zkontroluji všechny důležité smlouvy:

 • smlouvy na převod vlastnického práva (kupní a darovací smlouvy)
 • smlouvy o zřízení věcného břemene 
 • zástavní smlouvy
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • advokátní úschova

Občanské právo

Spolehnout se na mě můžete ve všech klíčových oblastech:

 • Závazkové (smluvní) právo 
 • Spotřebitelské právo
 • Dědictví
 • Vymáhání pohledávek
 • Exekuce

Rodinné právo

I méně příjemné právní úkony spolu projdeme tak, aby vás samotný proces zatížil co nejméně.

 • Rozvod manželství
 • Péče o dítě – svěření dítěte do péče, řízení o výživném, vymáhání dlužného výživného
 • Předmanželské smlouvy
 • Majetkové vypořádání manželů a nesezdaných párů

Pracovní právo

Věnuji se zaměstnancům i zaměstnavatelům. Pečlivě zreviduji aktuální stav a navrhnu změny. Případně, pokud začínáte, vypracuji kompletní dokumentaci „na zelené louce“.

 • Pracovní smlouvy, mzdové výměry, pracovní náplně
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
 • Související GDPR dokumentace
 • Vytýkací dopisy
 • Skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době)
 • Zastupování u soudu

Kolik to bude stát?

Každý váš případ je a bude jiný, jinak náročný. A jiná tedy bude i cena za moje služby. Vždy ale začneme předběžnou nezávaznou konzultací, na základě které vám cenu dokážu poměrně přesně odhadnout dopředu. Přesně tedy víte, jaké služby a za jakou cenu kupujete.

Zavolejte, napište — budu se těšit!

petra_thiel_profile

+420 725 804 304
petra.thiel@akthiel.cz

Mgr. Petra Thiel, advokátka
Jundrovská 1228/14
624 00 Brno-Komín

Petra_Thiel_logo_positive

Kontakt

+420 725 804 304
petra.thiel@akthiel.cz
LinkedIn profil

Adresa

Mgr. Petra Thiel, advokátka
Jundrovská 1228/14
624 00 Brno-Komín

IČO: 71457143 / DIČ: CZ7759233977 / Zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. ev. 10872 / ID datové schránky: qbvgvc4

Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.